Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Lejrskov Kirke 2009

Hans Mikkelsen
Ved renovering af Lejrskov Kirkes altertavle blev kirkens alterbord frilagt. Det viste sig, at kirkens middelalderlige, murede alter var bevaret stort set urørt.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.