HEM 3522 Højlyst_Beretning

G.V. Blom, K. Rahbek, H. Rostholm & P. Simonsen
Herning Museum har i perioden 8.- 22.april 1998 foretaget udgravning af en overpløjet gravhøj, forud for opførelse af en vindmølle. Højen var ca. 16-18meter i diameter og 60-70cm høj. Gravhøjen indeholdt en forstyrret cirkelgrav fra enkeltgravskulturen. I højtomten registreredes 2 faser, 1. fase med cirkelgrav og kraftig stenlægning. Denne høj havde en diameter på 9-10meter. Den 2. fase af højen sås som værende tørvebygget og ca. 18meter i diameter, afgrænset med en kreds af mindre...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.