VSM 08959 Beretning

Sanne Boddum
Viborg Stiftsmuseum foretog af flere omgange arkæologiske undersøgelser af de to udstykningsetaper i perioden september 2007 til oktober 2008. Spredt over hele området (Område B, C, G, I, J) blev der fundet anlægsspor fra yngre bronzealder eller ældre jernalder bestående af 7 treskibede langhuse, 3 råstofgruber, et 4-stolpeanlæg og diverse gruber og fyldskifter. For huset i område I samt enkelte gruber kunne dateringen indsnævres til yngre bronzealder. I område B blev der fundet et muligt...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.