OBM5990. Beretning

Mads Runge & Maria Lauridsen
Forud for byggemodning af et 4 hektarstort areal i Verninge forundersøgte museet arealet. Ved forundersøgelsen fremkom æggen af en sleben, tyndnakket flintøkse, der stod lodret nedtrykket i kanten af et vådbundsområde. Desforuden en grube med sandsynlig neolitisk keramik, spredte kogestensgruber og længst mod vest kulturlagsrester med keramik fra starten af ældre romersk jernalder eller overgangen fra førromersk jernalder til ældre romersk jernalder. Forundersøgelsen gav ikke anledning til en egentlig arkæologisk udgravning, og arealet blev efterfølgende...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.