09480 Beretning 2011

Dorthe Kaldal Mikkelsen & Kamilla Fiedler Terkildsen
Ved en udgravning af knap 1200m2 blev der undersøgt 7 hustomter fra yngre førromersk jernalder eller ældre romersk jernalder, en brønd to grubekom-plekser, hvoraf det ene er samtidig med bebyggelsen mens det andet indeholdt lerkarskår fra sen yngre bronzealder/tidlig førromersk jernalder. Desuden indeholdt mindst to gruber lerkarskår fra tragtbægerkultur der formodes at knytte sig til den tidligere undersøgte jættestuetomt.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.