Kjølvejen

Esben Kannegaard
Der blev i alt registreret 39 anlæg, som fordeler sig på 16 mindre stolpehuller, 6 kulturlag og store, noget diffuse trækulspåvirkede fyldskifter, samt 15 større og mindre gruber, heraf 5 kogegruber og et stort grubekompleks. 2 anlæg udgik. Stolpehullerne stod både i mindre grupper og mere spredt på arealet, men kan ikke forbindes til bygninger eller andre strukturer. Stolpehullerne og størsteparten af gruberne var fundløse og kan ikke dateres ud fra fund, mens der er...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.