Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Ørbæk Kirke 2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med udgravningen til nyt døbefontsfundament kunne det konstateres, at døbefontens nuværende placering ikke er oprindelig, da den allerede blev flyttet i slutningen af 1500-tallet ved opførelsen af en krypt. Desuden fremkom fundamentresterne af et tidligere romansk kor og af et teglgulv fra 1400-tallet. Man fandt yderligere en sølvmønt fra Chr. 4. under udgravningen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.