HAM 5109 slevad I - Beretning

Klaus Hirsch
Beretning over arkæologisk undersøgelse af flintplet, fremkommet ved Slevad i Oksenvad i forbindelse med udvidelse af naturgastraceet mellem Ellund og Egtved. Herved fandtes en stor samling af bearbejdet flint samt en del keramik. Fundmaterialet dateres til flere perioder: - Federmesserkultur (få fund) - yngre Maglemosekultur (få fund) - yngre Ertebøllekultur/ tidlig Neolitikum ( ca. 90 % af materialet)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.