HEM 5347 Grønlund_Beretning

Martin Winther Olesen
Museum Midtjylland har i dagene 23. juni til 27. juni 2014 foretaget arkæologisk forundersøgelse på et 32.840 m2 stort areal, beliggende på matr. nr. 1b Jersild By, Aulum. Undersøgelsen blev foretaget i forbindelse med etableringen af motorvejen mellem Herning og Holstebro (HEM 5090, Etape IV, Motorvej Herning-Holstebro). Der blev i alt afgravet 5.112 m2 fordelt på 15 søgegrøfter. Ved forundersøgelsen fremkom genstandsfund i form af en flække og en skraber. Undersøgelserne på arealet betragtes som...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.