OBM7030 Nordmarksvej. Beretning for forundersøgelse

Maria Lauridsen
Forundersøgelsen viste at arealet indeholdt et meget stort kogegrubefelt, som er en del at det største hidtil kendte kogegrubefelt i Sydskandinavien. Kogegruberne centrerer sig i klynger i den vestlige del af området. I den østlige del af området er der påvist et hus i det sydligste vejtracé og det indikerer at det er i dette område den tilhørende bebyggelse ligger.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.