HBV 1554 II Beretning FU

Martin Egelund Poulsen & Scott R. Dollar
I september 2016 blev et areal på lidt over 12 hektar forundersøgt ved Stensvanggård i den nordvestlige udkant af Brørup. Undersøgelsen blev gennemført på baggrund af kommunale planer om en større udstykning af erhvervs- og industrigrunde. Der blev fundet bebyggelsesspor i form af to treskibede huse fra yngre jernalder, et større treskibet langhus med buede langvægge fra yngre germansk jernalder eller ældre vikingetid samt et langhus fra overgangen mellem vikingetid og middelalder. Derudover fremkom tre...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.