Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Brudager Kirke 2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med eftersynet af tagværket kunne det konkluderes, at det generelt er velbevaret, men flere steder må tilskæres, forstærkes, udskiftes og på anden vis repareres som resultat af råd-, bille- og svampeangreb.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.