HAM 3959 Sommerdiget, Misthusum – Forundersøgelsesrapport

T. Dehn & Tenna R. Kristensen
Forundersøgelsesrapport over arkæologisk undersøgelse af Sommerdiget ved Misthusum i 2001 som led i en udgravningskampagne omfattende værfter og sommerdiger langs den sønderjyske vestkyst: Del af det dansk-tysk-hollandske WADCULT-projekt. Personer: Tenna R. Kristensen, Forfatter, Museumsinspektør
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.