Beretning om prøvegravning

Lotte Reedtz Sparrevohn, L. D. Tranekjer & L. R. Sparrevohn
Arkæologisk forundersøgelse af et 26.000 m2 stort område i december 2017, forud for etablering af arbejdsområde. Der blev registreret et mindre grubeområde med fund, bl.a. keramik dateret til sen bronzealder/ tidlig førromersk. Derudover sås spredte kogestensgruber og gruber, samt et flydelag.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.