HEM 5387 Foldager II Beretning

Martin Winther Olesen
I perioden fra d. 4. til d. 10. september 2015 foretog Museum Midtjylland en arkæologisk udgravning på et ca. 3700 m2 stort område med matr.nr. 1e, Foldager Gde, Ørre, Ørre-Sinding Sogn, ca. 1,5 kilometer nordvest for Sinding by. Udgravningen skete på baggrund af en forundersøgelse, som blev foretaget forud for anlæggelsen af motorvejen i oktober 2014 mellem Herning og Holstebro (HEM 5090 Motorvej Herning-Holstebro Etape III). Ved udgravningen fremkom spor efter bebyggelse fra bronzealder og...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.