Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Gudum kirkegård 2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med etableringen af en ny stikledning kunne det konstateres, at der i grøftens udstrækning var en mangel på begravelser, hvilket synes underligt, da kirkens nuværende niveau modsvarer det oprindelige ved kirkens opførelse. Derudover registreredes den udvendige side af den tilmurede dør i tårnets nordside.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.