MOE 00750 Esby Strand

Esben Kannegaard
Der blev undersøgt et delvist bevaret middelalderligt skelet gravlagt i øst-vest position få meter fra kysten ved Esby Strand i nærheden af helligkilden Vie Kilde. Foreløbige antropologiske undersøgelser viser, at der er tale om en mand i begyndelsen af trediverne med en beskeden højde af ca. 165 cm. Kraftige muskelfæster viser at manden har udført hårdt arbejde og slidspor på tænderne tyder på, at de har været anvendt som redskab, måske i forbindelse med arbejde...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.