VSM 10293 Foulum Hede Øst Beretning

I forbindelse med prøvegravning på Foulum Hede, forud for etablering af Apple datacenter, blev der udgravet sporene af en treskibet. Hustomten var ikke fuld afgrænset mod vest. Der var en ild-/kogegrube centralt i huset samt mulig indgang i vestgavlen. Dateringen foreslås til yngre bronzealder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.