SJM 358 - Beretning for mindre forundersøgelse

Troels Bo Jensen
Der blev ved forundersøgelsen fundet to velbevarede gårdstomter og spor af en tredje gårdstomt i den nordlige del af området, samt flere tilhørende grøftsystemer. Anlæggene kunne ud fra om ud fra keramikfund dateres til tidlig- eller højmiddelalderen og tolkes, i forbindelse med andre fund gjort i området, som værende del af en middelalderlig rækkelandsby. Udført af museumsinspektør Troels Bo Jensen den 26. februar 2014.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.