Beretning for undersøgelse ASR 2391

Niels Bonde, Orla Hylleberg Eriksen, Morten Søvsø & Michael Alrø Jensen
Undersøgelserne kunne påvise vikingetidige begravelser på alle sider af Domkirken samt den ældste kirkegårds afgrænsning mod øst og nord i form af en serie af grøfter. På den nordøstlige del af kirkegården lå en stor fygesandsklit, der stejlt rejste sig to meter over strandengene og åen mod nord. Det var sandsynligvis her, at de første kirker, ligesom den nuværende Domkirke, blev opført. Senest i første halvdel af 1100-tallet blev kirkegårdsgrøften afløst af et hegn, hvilket...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.