MKH 1781 Bøgebjerg - Beretning

Anders Hartvig
Beretning over arkæologisk efterundersøgelse af en mark sydøst for Hejls Kirke, hvor der frem til 2012 med detektor var blev fundet i alt 46 mønter fra Napoleonskrigens tid. Der blev ved undersøgelsen fundet yderligere 82 mønter. Der blev ikke fundet en beholder eller et præcist nedsættelsessted for skatten, men spredningen af fundene viste tydeligt at skatten var blevet påtruffet af ploven og mønterne spredt herudfra, fortrinsvist i nord-sydlig retning. Fundet tæller i alt 128 mønter,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.