HAM5229 Dybbøl Matr 1885 - Beretning 2012

Frauke Witte
Beretning 2012: Ved udgravningen undersøgtes et helt middelalderligt gårdsanlæg i to faser. Til hver fase hørte flere bygninger, til den ældste bl.a. et stort udskudshus. Faserne kan sandsynligvis dateres til henholdsvis 12- og 1300-tallet. Desuden undersøgtes en toftegrænse i form af en grøft, der kan dateres til renæssancen, samt adskillige gruber og et stort kulturlag fra den ældste bronzealder, muligvis senneolitikum.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.