KØGE HAVN Udgravningsberetning for Køge Havn, Kaj 50 og Køge Havn, Fiskegærde

&
Forud for en større havneudvidelse har Vikingeskibsmuseet for Køge Havn udført en marinarkæologisk forundersøgelse af udvalgte dele af anlægsområdet. Under dette arbejde blev påtruffet et velbevaret fossilt forløb af Køge ådal samt større mængder af fund fra Maglemosekultur (ca. 8.900-6.400 f. Kr.). To lokaliteter; VIR 2769 Køge Havn, Fiskegærde og VIR 2769 Køge Havn, Kaj 50, blev efter endt forundersøgelse indstillet til videre undersøgelse. Nærværende rapport vedrører den opkvalificerende forundersøgelse af de to lokaliteter, en...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.