MKH 1774-1775 Møsvrå Høje - Beretning 2012

S. Eisenschmidt
Samlet rapport (Forundersøgelse og beretning) over udgravning 2012 af overpløjet gravhøj sb. 22 (MKH 1774) og gravhøj sb. 23 (MKH 1775) pga råstofindvinding. Begge gravhøje indeholdt resterne af stenpakninger, hvori der havde stået en egekiste. Tidligere fund af et bronzesværd og en guldring antyder en datering af gravhøjene til ældre bronzealder P. II (1400-1200 f. Kr). Under begge høje var der bevarede ardspor, ligesom der under gravhøj sb. 23 fremkom et treskibet hus fra tidlig...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.