præstelunden IV

Stine Vestergaard Laursen
Terrænets våde beskaffenhed gav sig tilkende ved en del små, naturligt dannede lavninger – primært i grøfternes nordre ende. I grøft 7 blev der i et af disse vådbundshuller (A23) blev der fundet en mindre samling keramikskår fra yngre førromersk jernalder, hvorfra der blev hjemtaget fem randskår fra to forskellige kar (X1). Desuden blev der i grøft 10 observeret en enkelt kogestensgrube. Endelig blev der i de nordre ender af grøfterne 1, 2 og 3...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.