Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Nøvling Kirke og på kirkegården 2016

Henriette Rensbro
Ved gravning af grøfter til nye varmeledninger på kirkegården d. 28. juni 2016 lykkedes det at anvende en del af den eksisterende grøft samt det eksisterende hul i tårnfundamentet til indføring af rør og ledninger. Der blev intet iagttaget af antikvarisk interesse. Ved gravearbejderne i kirken d. 8. august 2016 forud for installering af nyt varmeanlæg blev i kirkens apsis fra 1930 fundet en stenrække, som må være resterne af en tidligere østmur, muligvis kirkens...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.