HAM4725 Solvang - Beretning 2008

Signe Lützau Pedersen, Lene Heidemann Lutz & Erling Mario Madsen
Udgravningsberetning for undersøgelse af 12600 m2 bopladsområde forud for etablering af motorvej mellem Kliplev og Sønderborg. Der afdækkedes dele af både bebyggelse fra ældre jernalder og fra ældre middelalder. Herunder et middelalderligt gårdsanlæg med udskudshus, brønd og tilhørende økonomibygning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.