SJM 794 - Beretning for overvågning/endelig undersøgelse

Troels Bo Jensen
Beretning for overvågning af fjernelse af stolper under Gredsted Bro, hvor Ribe Landevej krydser Kongeåen. Fund af fire rækker af træstolper fra brofag, samt et plankebygget bolværk, muligvis fra første halvdel af 1800-tallet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.