HAM4864_Stemager_Beretning

Hans Chr. H. Andersen, Klaus Hirsch & Erling Mario Madsen
Beretning over en arkæologisk dgravning i 2010, af et treskibet langhus fra den uyngre del af ældre bronzealder med aktivitetsgruber. Desuden fandtes et muligt neolitisk hus bestående af en række stenforede stolpehuller.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.