HAM 4961 Bramdrup 1 - Beretning

Mette Nissen
Beretning over detailundersøgelse i udgravningskampagnen 2009 af "Bestsellergrunden": Arkæologisk undersøgelse af et 2,2 x 1,8 meter stort anlæg, tolket som et eller muligvis to gravfund fra perioden yngre tragtbægerkultur til enkeltgravskultur, og her mest sandsynligt enkeltgravskultur. Der resterede ikke meget gravfyld - kun ca. 7-8 cm. I den nordlige del af graven var kun et lille område på 15 cm i diameter med bevarede rester af kistespor. I den sydlige del noget mere idet der...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.