HAM 3883 Hammelev - Beretning 2000-2006 - Del 1af4: Metadata

L. Nørgård, O. Madsen & Hans Chr. H. Andersen
Samlet beretning over arkæologisk udgravning af i alt 38.800 m2 i henholdsvis 2000-2001 og 2006 forud for etapevis boligudstykning i Hammelev. Ved undersøgelsen fremkom: 1) Maglemosekultur: En okkerbestrøet brandgrav med en kerneøkse, en håndfuld flæk-ker, en bennål samt knogler fra en vildkat. Graven ligger på ét af to let tidsforskudte bopladsområder på hver deres bakkehøjning. Bopladsområderne indeholder en del maglemoseflint i hhv. to mulige hyttegruber samt omgivende gruber. 2) Enkeltgravskultur: Tre samtidige dybe offer?-gruber med...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.