Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Lyø Kirke 2016

Hans Mikkelsen
Ved udgravning til ny bygning umiddelbart vest for kirken blev iagttaget rester af en udateret kalkkule. Inde i Lyø Kirke blev vestligst i tårnrummet registreret rester af et kraftigt fundament, ældre end den nuværende kirke. Umiddelbart formodes disse rester at stamme fra en ældre kirkebygning.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.