Nationalmuseets notat fra arkæologisk undersøgelse på Hals kirkegård 2013

Hans Mikkelsen & Aoife Daly
Kablet skal fra østsiden af våbenhuset føres langs kirkens sydside og herefter via kirkegårds stier over til redskabsskuret.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.