Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Lyngby kirkegård 2018

Hans Mikkelsen
På Lyngby kirkegård blev foretaget tre snit i digerne mod vest og syd. Af Snit 1 i det vestlige dige fremgik det, at murkernens opbygning har forårsaget skred i muren. Toppen af bundstenene ses 25 cm under terræn. I det nedrevne sydlige dige blev foretaget to snit. Af det vestlige af de to, Snit 2, fremkom 3 sten under bundstenene, hvorfor der muligvis er tale om en ældre afgrænsning af kirkegården. Dog ses denne mulige...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.