FHM5241 Bøgeskovgård Idrætspark

Poul Nissen
Beretning for større arkæologisk forundersøgelse med det formål at afklarer om der var tale om væsentlige fortidsminder omfattet af Museumslovens § 27 på det 6,3 ha store areal forud for etablering af boldbaner.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.