Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Odder Gl. kirkegård 2017

Hans Mikkelsen
I forbindelse med renoveringen af kirkegårdsdiget kunne det konkluderes, at dets kerne var betonstøbt, hvorfor det igangsatte projekt måtte ændres, således at målet blev en bevaring og istandsættelse af de eksisterende forhold. Ved det følgende arbejde kunne det desuden konkluderes, at diget må være blevet repareret og/eller omsat flere gange.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.