Beretning

, Susan Pallesen & Maria Lisette Jacobsen
Udgravning af et 1.900 m2 stort areal. På arealet fremkom bebyggelsesspor i form af mindst ét treskibet langhus/staklade, erkendt ved to sæt tagbærende stolper. Konstruktionen skal formentlig dateres til ældre jernalder, og dateres foreløbigt typologisk på baggrund af et mindre forrådskar der blev fundet i relativt nærhed til huset. Hertil et muligt ”hegnshus” samt fund af enkelte materialegruber samt et brøndkompleks.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.