HEM 3373 Bjødstrup II_Beretning

, &
Herning Museum har i perioderne 1.-14. november 1995, 17.juli – 24. august 2000 og 19.-24. september 2001, foretaget prøvegravning og udgravning på område for broanlæg ved motorvejen, samt anlæg i industriområdet HI Park. Herved blev gjort fund af 8 kogegruber og 26 lertagningsgruber, hvoraf hovedparten var fra nyere tid og enkelte dateredes til førromersk jernalder. Der blev undersøgt et område på 7610m2.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.