HAM 2304 Gammeltoft - Beretning, stenalder 2007

Jørgen Holm
Beretning over detailundersøgelse af en lille plads fra ældre stenalder. Pladsen blev fundet og undersøgt i forbindelse med den store fladeafdækning af vikingetidsbopladsen samme sted. Pladsen gav ret store mængder flintafslag, men kun få redskaber og forarbejder hertil. En mikrolit, mikrostikler og en samlet vurdering af flintteknologien henfører lokaliteten til Maglemosekulturen. Der er snarere tale om en specialplads end en decideret boplads. Det er bemærkelsesværdigt at en langt overvejende del af flintmaterialet er ildskørnet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.