HEM 3559 Grarup II_Beretning_Ny

&
Herning Museum foretog i perioden 10. – 23. november 1998 en prøvegravning og udgravning på område for anlæggelse af Brande Omfartsvej. I den forbindelse ville en overpløjet gravhøj blive berørt, da den lå midt i selve vejtraceet. Området udgjorde i alt 73000m2, hvoraf i alt 4855m2 blev afgravet. I den nordvestlige del af området fremkom spredte anlægsspor i form af 5 kogegruber, 11 stolpehuller, 6 mindre og 1 større fyldskifte. Ingen af anlæggene kan dateres...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.