HAM 4572 og 4573 Gels Å - Beretning

Jørgen Holm
I forbindelse med gensnoning af Gels Å fremkom under afgravningskontrol en ca 10 meter lang og ca. 1,5 meter bred stenlægning med en pælerække i midteraksen. Der er udtaget to prøver af træet. (Samlet beretning over fundene fra både sb. 258 og 259 Bevtoft sogn)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.