OBM9438 Fjeldsted. Beretning for forundersøgelse

, & Maria Lauridsen
Forud for råstof indvinding forundersøgte Odense Bys Museer dele af det berørte areal. Ved forundersøgelsen fremkom bopladsspor i form af hustomter, kulturlag, gruber fra ældre jernalder. På baggrund af det keramiske materiale dateres bopladssporene overvejende til yngre førromersk eller ældre romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.