NORD STREAM PIPELINE - VESTLIGE RØRLEDNING Marinarkæologisk overvågning

Nord Stream AG, M.H. Thomsen & J. Dencker
Vikingeskibsmuseet har for Nord Stream AG udført marinarkæologisk overvågning af installation af en gasrørledning i umiddelbar nærhed af et historisk vrag (MAJ 2570). Operationen omfattede flytning af ankre i vragets nærhed samt selve nedlægningen af rørledningen. Efterfølgende rekognoscering med ROV påviste ingen skader på vrag eller vragdele. Det blev konstateret, at det kan være formålstjenligt at indskærpe betydningen af de af Kulturarvsstyrelsen stillede friholdelseszoner omkring kulturhistoriske vrag og objekter i ankerkorridoren.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.