TAK1594 Rosenåen

Susan Pallesen &
På den egentlige udgravning ved TAK1594 Rosenåen er der på felt 1 og 2 udgravet en lille gravplads fra ældre romersk jernalder samt to gårde – heraf den yngste i tre faser. Gårdene dateres til henholdsvis ældre romersk jernalder og 3.-6. årh. e.Kr. På felt 3 er der udgravet dele af en gård, der antageligt er i minimum to faser og som dateres til ældre romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.