HEM 3536 Holing Nord_Beretning

Hans Rostholm/Martin Winther Olesen, H. Rostholm, B. Steen & M.Winther Olesen
Herning Museum har forud for nedgravning af et højspændingskabel undersøgt 4000 m2, hen over den nordlige del af bebyggelsen i Holing området. Der fandtes rester af 9 gårdsanlæg, dvs. både huse og hegn samt en jernovn, en brandplet og 2 brønde. Disse fund kan dateres til yngre romersk jernalder og ældre germanertid. Desuden fremkom 9 lertagningsgruber med keramik fra førromersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.