HEM 3543 Toftgård Øst_Beretning

Vejdirektoratet & H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 16.-21. september 1998 undersøgelser på område for anlæg af tilkørselsvej til motorvejen Herning-Bording. Her undersøgtes et areal på 1500m2 med fund af 2 kogegruber, 3 gruber og 3 mindre områder med stolpehuller liggende uden system. Den største af gruberne var 5,25x2,25meter i udstrækning og 55cm dyb og indeholdt blandt andet skår fra førromersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.