MLF00335

Katrine Kølle Hansen
Denne beretning dækker fire kortvarige undersøgelser: en standsningssag, to forundersøgelser og en mindre udgravning på samme lokalitet. I alt blev der undersøgt et areal på 32.000 m2. Der blev registreret 156 anlæg og fem konstruktioner, deraf et treskibet langhus, tre 4-stolpeanlæg, hvoraf det ene muligvis er et dødehus samt et usikkert hegnsforløb, 10 jordfæstegrave, 74 gruber, deraf tre kogegruber, 62 stolpehuller, fire kulturlag og en grøft. Kun få anlæg kunne dateres, deriblandt kulturlag fra neolitikum,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.