SJM 296 - Beretning for større forundersøgelse

Troels Bo Jensen & Troels Bo Jensen
Der blev ved forundersøgelsen fundet to stolpehuller og en grube, som ud fra form og fyld formodentlig skal dateres til oldtid, samt flere grøftforløb/skelgrøfter som ud fra fund af jydepotte og indhold at tegl dateres til senmiddelalder/nyere tid. Der ud over fandtes en del moderne dyrkningsspor og flere moderne grøftforløb. Fundene anses for færdigundersøgt i forbindelse med forundersøgelsen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.