FHM 5207 Beretning

(:Unkn) Unknown
Foranlediget af kommunalt grundsalg og byggemodning har Moesgård Museum foretaget en større forundersøgelse og efterfølgende arkæologisk undersøgelse ved Enghavegård (Kirkevejen) i Lading. Ved undersøgelsen af arealet er der fundet et stort antal gruber og grubekomplekser som kan tilknyttes individuelt indhegnede gårdsanlæg. Imellem gårdene fandtes flere værkstedsområder inden for de to undersøgelsesområder, hvorfra et område blev brugt til jernudvinding. Keramikken kunne datere området til den ældste jernalder (førromersk jernalder, 300-100 f. Kr.).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.