Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Egtved kirkegård 2012

Anders C. Christensen & Henriette Rensbro
I forbindelse med ny kloakgrøft blev grave syv små prøvehuller, hvor der ikke viste sig arkæologiske spor.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.